Zvláštní podmínky věrnostního programu pro profi zákazníky

Tyto zvláštní podmínky se týkají zákazníků, kteří se zaregistrují do věrnostního programu UNI HOBBY
coby profi zákazníci společnosti UNI HOBBY, a.s., IČO 247 11 594, se sídlem Tomíčkova 2287/9,
Chodov, 148 00 Praha 4, zaps. v OR vedeném MS v Praze pod sp. zn. B 16346.

Profi zákazník je zákazník, který je držitelem existujícího nepřerušeného živnostenského oprávnění
(živnostenského listu) k výkonu podnikatelské činnosti, při které se obvykle používá zboží ze sortimentu
prodejen UNI HOBBY (např. truhlářství, zednictví, zámečnictví, nástrojářství, instalatérství, topenářství,
malířství, lakýrnictví, natěračství, pokrývačství, tesařství, klempířství, kamnářství apod.) a zaregistruje
se jako profi zákazník (to znamená, že zaškrtne v registračním formuláři políčko „Žadatel – podnikatel“
nebo „FIRMA“ a uvede své aktuální IČO). Při registraci v prodejně UNI HOBBY je profi zákazník povinen
prokázat se kopií svého živnostenského listu nebo výpisu z živnostenského rejstříku; jednu kopii této
listiny je zároveň povinen předat registrujícímu pracovníkovi společnosti UNI HOBBY, a.s.

Nevyplývá-li z těchto zvláštních podmínek něco jiného, řídí se v ostatním práva a povinnosti spojené
s účastí profi zákazníka ve věrnostním programu UNI HOBBY aktuálně účinnými Podmínkami
věrnostního programu UNI HOBBY (dále jen „Podmínky“). Uvedené Podmínky jsou dostupné na
webových stránkách společnosti UNI HOBBY, a.s. na adrese:

www.unihobby.cz/shrnuti-podminek-vernostniho-programu

Registrovaným profi zákazníkům mohou být ze strany společnosti UNI HOBBY, a.s. poskytovány zvláštní
výhody nebo se na ně mohou vztahovat speciální nabídky.

Tyto zvláštní podmínky věrnostního programu pro profi zákazníky nabývají účinnosti dne 27. 1. 2021,
přičemž v plném rozsahu nahrazují zvláštní podmínky věrnostního programu pro profi zákazníky ze dne
1. 10. 2020.

Používáme soubory cookies, ať víme, jak naše služby neustále zlepšovat.

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

Upravit
Rozumím